Volunteer | Gwirfoddoli

volunteerThe Big Splash is one of Newport’s largest free, family events. This year it’s jam packed with performances and shows across the city centre, from Friars Walk to Commercial Street to The Riverfront.

We need enthusiastic and dependable people who can support the festival by volunteering a few hours over the two days. You can get involved with assisting with performances, stewarding, helping the public and making our festival accessible to all.

Volunteer Role Description/ Gwahoddiad Agored i Wirfoddolwyr a Disgrifiad o’r Rôl

Volunteer Application Form/ Ffurflen Gais Gwirfoddol

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Un o ddigwyddiadau mwyaf Casnewydd am ddim i’r teulu yw’r Sblash Fawr. Eleni mae’n llawn perfformiadau a sioeau ledled y ddinas, o Friars Walk i Commercial Street i Lan yr Afon.

Mae angen pobl frwdfrydig a dibynadwy arnom i gefnogi’r ŵyl drwy wirfoddoli am ychydig oriau dros ddeuddydd. Gallwch gymryd rhan drwy gynorthwyo mewn perfformiadau, stiwardio, helpu’r cyhoedd a gwneud yr ŵyl yn hygyrch i bawb.