Volunteer!

volunteerThe Big Splash is one of Newport’s largest free, family events. This year it’s jam packed with performances and shows across the city centre, from Friars Walk to Commercial Street to The Riverfront.

We need enthusiastic and dependable people who can support the festival by volunteering a few hours over the two days. You can get involved with assisting with performances, stewarding, helping the public and making our festival accessible to all.

Volunteer Role Description/ Gwahoddiad Agored i Wirfoddolwyr a Disgrifiad o’r Rôl

Volunteer Application Form/ Ffurflen Gais Gwirfoddol

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mae’r Sblash Mawr yn un o ddigwyddiadau teuluol am ddim mwyaf Casnewydd. Eleni, mae’n llawn dop o berfformiadau a sioeau ar draws canol y ddinas, o Friars Walk i Commercial Street a Glan yr Afon. Cynhelir gŵyl eleni ar ddydd Sadwrn 21 Gorffennaf a dydd Sul 22 Gorffennaf 2018.

Dyma gyfle bythgofiadwy i fod yn rhan o’r tîm y tu ôl i un o ddigwyddiadau mwyaf cyffrous Casnewydd. Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig a dibynadwy a all gefnogi’r ŵyl drwy wirfoddoli am ychydig oriau dros ddeuddydd yr ŵyl. Mae llawer o bethau y gall gwirfoddolwyr gymryd rhan ynddynt, gan gynnwys cynorthwyo â pherfformiadau, stiwardio, helpu’r cyhoedd a sicrhau bod ein gŵyl yn hygyrch i bawb.

 

 

Advertisements