Tots Fun! | Hwyl i Blant Bach!

The Riverfront Theatre and Arts Centre is the main festival hub and will have lots on offer for you and all the family, to get creative and join in, including drumming workshops, tots fun and arts & crafts.


Under 5’s Zone – Tots Fun!

Keeping little ones happy with lots of activities and Tots Fun classes in the dance studio and upstairs foyer of The Riverfront Theatre and Arts Centre

………………………………………………………….

Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon yw prif ganolbwynt yr ŵyl a bydd llawer o bethau ar gael i chi a’r teulu cyfan i fod yn greadigol ac ymuno ynddynt, gan gynnwys gweithdy drymio, hwyl i’r plantos bach a chelf a chrefft.

Parth y rhai dan 5 – Hwyl i Blant Bach!

Gweithgareddau i gadw’r rhai bach yn hapus, a dosbarthiadau Hwyl i Blantos Bach yn stiwdio ddawns a chyntedd y llawr cyntaf yn Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon.