Splashtonbury

The Riverfront Theatre and Arts Centre is the main festival hub and will have lots on offer for you and all the family to get creative and join in with, including workshops and arts and crafts.

Location: The Riverfront Theatre & Arts Centre (Cafe Terrace)

A mini festival for you and your mini people!

Expect all the fun of a festival on our Café Terrace, with hoola-hooping, clog dancing, hunting for sea creatures, henna, hair braiding, live music, and much more.

Who needs Glastonbury when you’ve got Splashtonbury?

Funded through the Kew Gardens Grow Wild Project.

………………………………………………………………………………………………………..

Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon yw prif ganolbwynt yr ŵyl lle bydd llwyth o bethau ar gael i chi a’r teulu cyfan i fod yn greadigol a chymryd rhan, gan gynnwys gweithdai a chelf a chrefft.

Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon (Caffi’r Teras)

Gŵyl fach i chi ac’h plantos!

Cewch hwyl yr ŵyl i gyd ar deras y Caffi, gyda chyfle i chwarae hwla-hŵp, dawnsio’r glocsen, hela am greaduriaid y môr, lliwio gyda henna, plethu gwallt, gwrando ar gerddoriaeth fyw a llawer mwy.

Ar bwy mae angen Glastonbury tra mae Splashtonbury ar gael?

Project Tyfu’n Wyllt Kew Gardens sy’n ariannu’r gweithgareddau.