Live Music | Cerddoriaeth Fyw

Across Big Splash weekend, we’ll be hosting a number of live music acts in The Riverfront Hub – as part of Splashtonbury – and around the city. Watch this space, we will be announcing acts very soon!

Dros benwythnos y Sblash Mawr, bydd nifer o gerddorion yn perfformio yn Hyb Glan yr Afon – fel rhan o Splashtonbury – ac o gwmpas y ddinas. Cadwch lygad, byddwn ni’n cyhoeddi rhai o’r perfformwyr yn fuan iawn!

Advertisements