Live Music | Cerddoriaeth Fyw

Across Big Splash weekend, we’ll be hosting a number of live music acts in The Riverfront Hub – as part of Splashtonbury – and around the city. 

Dros benwythnos y Sblash Mawr, bydd nifer o gerddorion yn perfformio yn Hyb Glan yr Afon – fel rhan o Splashtonbury – ac o gwmpas y ddinas. 

Here are some of the exciting acts taking to the Splashtonbury stage this year!