Thrill Laboratory: VR Playground

Scoot through the metropolis inside a mono-wheel, leap tall structures in a single bound, and undulate upwards to escape the deep abyss – don a virtual reality headset, jump on a playground swing, and be transported on an exhilarating swing-powered adventure!

VR Playground is the latest ride experiment by the world’s first Thrill Engineer, Professor Brendan Walker, and his Thrill Laboratory.

In VR Playground, Professor Walker propels you through a series of colourful abstract virtual worlds, each driven by the action of your swinging within a cubic structure. He has crafted moments of wonder, awe and trepidation to elicit unexpected emotions.

Professor Walker draws on his original training as an aeronautical engineer to harness the dynamic forces experienced by his riders. He has engineered an array of fantastical virtual machines that make alternative sense of your bodily sensations as you swing. Walker sets each of his resulting virtual movements within unique architectural-scale virtual playgrounds, designed to excite a spirit of fun and visceral experimentation. Each journey is accompanied by a kicking interactive soundtrack, which has been composed to drown out your screams.

VR Playground is commissioned by Horizon Digital Economy Research, Norfolk & Norwich Festival, Greenwich + Docklands International Festival, and Without Walls. It is supported by Arts Council England and produced by Thrill Laboratory, Horizon Digital Economy Research, and Norfolk & Norwich Festival.

…………………………………………………………………………….

Teithiwch drwy’r ddinas fawr y tu mewn i fono-olwyn, neidiwch dros strwythurau tal mewn un naid, ac ymdonnwch i fyny er mwyn dianc rhag yr affwys dwfn – gwisgwch benset realiti rhithwir, neidiwch ar siglen man chwarae, a chewch eich cludo ar antur ar y siglen a fydd yn eich llonni!

VR Playground yw’r arbrawf reidiau diweddaraf gan Beiriannydd Gwefreiddio cyntaf y byd, Yr Athro Brendan Walker, a’i ‘Thrill Laboratory’.

Yn VR Playground, mae’r Athro Walker yn eich anfon trwy gyfres o fydoedd rhithwir haniaethol lliwgar, pob un wedi’i yrru gan eich symudiad chi wrth swingio o fewn strwythur ciwbig.  Mae wedi crefftio ysbeidiau rhyfeddol, o barchedig ofn ac anesmwythder er mwyn ennyn emosiynau annisgwyl.

Mae’r Athro Walker yn tynnu ar ei hyfforddiant gwreiddiol fel peiriannydd awyrennau er mwyn harneisio’r grymoedd deinamig y mae ei reidwyr yn cael profiad ohonynt. Mae wedi creu cyfres o beiriannau rhithwir rhagorol sy’n gwneud synnwyr amgen o deimladau’ch corff wrth i chi swingio. Mae Walker yn gosod pob un o’i symudiadau rhithwir  o fewn meysydd chwarae rhithwir ar raddfa bensaernïol, sydd wedi’u cynllunio i gyffroi ysbryd o hwyl ac arbrofi dwys. Mae i bob taith gyfeiliant trac sain rhyngweithiol bywiog, a gafodd ei gyfansoddi i guddio eich sgrechiadau.

Comisiynir VR Playground gan Horizon Digital Economy Research, Gŵyl Norfolk a Norwich,  Gŵyl Ryngwladol Greenwich a’r Docklands, a Without Walls. Caiff ei gefnogi gan Gyngor y Celfyddydau Lloegr a’i gynhyrchu gan Thrill Laboratory, Horizon Digital Economy Research, a Gŵyl Norfolk a Norwich.

Advertisements