The Wheelabouts: Boudicca

Boudicca was head of the Celtic Iceni tribe during the Roman occupation of England. The image we hold of her is of a vengeful warrior, bent on seeking out and punishing all Romans!

The Wheelabouts produce mobile street theatre pieces built around wheelchairs, and their latest show takes us on the Roman road with Boudicca. Boudicca will be rampaging through the country aboard a stunning Chariot led by a galloping mechanical horse, accompanied by a raucous soundtrack. On board will be an arsenal of comedy props and weapons, to equip her followers and mete out her ‘justice’. Watch out Romans…!

Commissioned by Wales Outdoor Arts Consortium (WOAC). Supported by the Arts Council Of Wales.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Boudicca (Buddug) oedd pennaeth llwyth Celtaidd yr Iceni pan oedd y Rhufeiniaid yn meddiannu Lloegr. Y ddelwedd sydd gennym ohoni yw fel rhyfelwr dialgar, yn benderfynol o ganfod a chosbi pob Rhufeiniwr!

Mae The Wheelabouts yn cynhyrchu darnau theatr symudol wedi eu creu o gwmpas cadeiriau olwyn, ac mae eu cynhyrchiad diweddaraf yn mynd a ni ar daith ar hyd y ffordd Rufeinig gyda Boudicca. Bydd Boudicca’n rhedeg yn wyllt drwy’r wlad ar gefn Cerbyd Rhyfel trawiadol yn cael ei arwain gan geffyl mecanyddol ar garlam, i gyfeiliant trac sain aflafar. Bydd ganddi storfa o bropiau comedi ac arfau, er mwyn arfogi ei dilynwyr a hithau i weinyddu ei ‘chyfiawnder’. Byddwch yn barod Rufeiniaid…!

Comisiynwyd gan Gonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru. Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Advertisements