The Hunt for the Twrch Trwyth | Hela’r Twrch Trwyth

The wildest of wild boars the Twrch Trwyth is rampaging through the Welsh countryside. Pursued by the legendary King Arthur, a lovable if not occasionally useless hero. Witness their mighty duel, watch the great beast sniff and growl before his charge! Will our brave king save the day and tame the untamable! 

Take a glimpse into a mythical past. Can the monster from the Mabinogion be thwarted? 

With striking visual theatre by puppet maker Ruby Gibbens and team, a show suitable for all ages. 

Mae’r Twrch Trwyth, y baedd mwyaf gwyllt ohonynt i gyd, yn rhedeg yn wyllt trwy gefn gwlad Cymru. Ar ei drywydd y mae’r Brenin Arthur Chwedlonol, arwr hoffus, ond sydd ar adegau’n ddi-glem. Cewch wylio eu gornest fawr a gweld y baedd mawr gwyllt yn ffroeni a chwyrnu cyn iddo ymosod! A fydd ein brenin eofn yn llwyddo i achub y dydd a dofi’r baedd gwyllt? 

Dewch i gael cip ar ein gorffennol mytholegol. A fydd yr anghenfil o’r Mabinogi yn cael ei ddal? 

Gyda theatr weledol drawiadol gan y gwneuthurwr pypedau Ruby Gibbens a’i thîm.  Mae’r sioe hon yn addas ar gyfer pob oed. 

Commissioned by Wales Outdoor Arts Commissioning Consortium. Supported via Articulture by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery. Comisiynwyd gan Gonsortiwm Comisiynu Celf Awyr Agored Cymru. Cefnogwyd trwy Articulture gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol. 

www.rubygibbenspuppetry.co.uk