Strong Lady Productions: The Strong Lady

The world of the Strong Lady is filled with dazzling contrasts: muscle and grace, beauty and brute strength, lifting the hearts of the audience and… well… lifting the audience themselves! A genuine strong woman, Betty Brawn presents an elegant array of feats of strength: she breaks things, lifts men overhead as if they were feathers, and gives your laughing muscles a workout. You will walk away smiling from this wholehearted celebration of femininity and strength.

“Spectacular and very special – people are going to be talking about this non-stop” – Jo Whiley, BBC

“Breathtaking” – Sydney Morning Herald (Australia)

……………………………………………………………….

Mae byd y Fenyw Gref wedi’i lenwi gan wrthgyferbyniadau disglair: cyhyrau ac urddas, harddwch a bôn braich, yn codi calonnau’r gynulleidfa a…wel…codi’r cynulleidfaoedd eu hunain! A hithau’n fenyw gref go iawn, bydd Betty Brawn yn cyflwyno cyfres gain o weithredodd sy’n dangos ei chryfder: mae hi’n torri pethau, yn codi dynion uwch ei phen fel petaent yn blu, ac yn creu llond lle o chwerthin. Byddwch yn cerdded i ffwrdd yn gwenu ar ôl y dathliad calonnog hwn o fenyweidd-dra a nerth.

Advertisements