Mr and Mrs Clark: Inviting the Neighbours Around To Paint

Inviting The Neighbours Around To Paint brings people together through the simple task of drawing, mark making and painting.

Bringing art practice to street level and into the everyday consciousness of all involved, the drawing board acts as a space to indulge in a spot of creative doodling or profound painting. The blank walls are a sounding board for ideas, shapes, colour, discussion and, most importantly, expression. So, put down your shopping bags, let go of those everyday stresses and come and make a mark to create an ever-growing piece of unique artwork.

Newport-based Mr and Mrs Clark love sharing stories and creating interactive art projects that always require the participation of others. Their work has taken place in theatres, studio, High Streets and parks.

…………………………………………………..

Mae Inviting The Neighbours Around To Paint yn dod â phobl at ei gilydd i greu lluniau, marciau a pheintio.

Gan ddod ag ymarfer celf i’r stryd ac i gydwybod pawb sy’n cymryd rhan, mae’r bwrdd darlunio’n lle i wneud rhywfaint o luniau creadigol neu beintio dwys. Mae’r waliau gweigion yn garreg ateb i syniadau, siapiau, lliwiau, trafodaethau ac, yn bwysicaf oll, fynegiant. Felly rhowch y bagiau siopau i’r naill ochr, anghofiwch am bryderon bach bob dydd a dewch i wneud marc i greu darn o gelf unigryw sy’n tyfu’n fythol.

Mae Mr a Mrs Clark o Gasnewydd wrth ei bodd yn rhannu straeon a chreu projectau celf rhyngweithiol sy’n gofyn am i eraill gymryd rhan. Mae eu gwaith wedi’i wneud mewn theatrau, stiwdios, Strydoedd Mawr a pharciau.

Advertisements