Kapow Dance: Grow

A lively, energetic and vibrant dance duo by Kapow, which combines a comment on humanity with a comedic gardening show. Grow is a playful and touching celebration of the power of nature to rejuvenate, take over spaces and grow through the cracks.

Commissioned by Wales Outdoor Arts Consortium (WOAC). Supported by the Arts Council of Wales.

…………………………………………………………………………………………………….

Deuawd dawns theatr liwgar, egnïol a bywiog gan Kapow. Dyma sioe sy’n tynnu sylw at ddynoliaeth ac yn cyfuno hynny â garddio comedïaidd. Mae ‘Grow’ yn ddathliad chwareus a theimladwy o allu natur i adfywio, meddiannu lleoedd a thyfu drwy’r craciau.

Comisiynwyd gan Gonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru. Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Advertisements