Do what ya Mama told ya!

A feast of food fusion and storytelling across geography and generations, in this vibrant comedy circus show.  

International contemporary circus artist Blaze and touring circus chef and performer Fatina are Mother and Daughter in a plate spinning, food juggling, fire blazing show, bringing the family kitchen and its recipes from the world to life. Join them on their joyus journey to its epic hula hooping finale!  

Bydd y sioe syrcas gomedi drochol a fywiog hon yn cynnig gwledd o gyfuniadau bwyd a storiâu ar draws daearyddiaeth a’r cenedlaethau.  

Bydd Blaze yr artist syrcas gyfoes rhyngwladol, a Fatina y cogydd a’r perfformiwr syrcas teithiol, sy’n fam a merch, yn perfformio sioe a fydd yn cynnwys troelli platiau, jyglo gyda bwyd a thân.  Bydd y ddwy hefyd yn dod â chegin y teulu a’i ryseitiau o bedwar ban byd yn fyw. Ymunwch â nhw ar eu taith hwyliog a fydd yn diweddu gyda sioe hwla wych.  

Commissioned by Wales Outdoor Arts Commissioning Consortium. Supported via Articulture by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery.  Comisiynwyd gan Gonsortiwm Comisiynu Celf Awyr Agored Cymru. Cefnogwyd trwy Articulture gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol. 

www.blazetarsha.com