The Van Dunk Bros

Bread & Butter Theatre Company

Location: John Frost Square

12.30pm, 2.30pm & 4.00pm

Armed with a trunk full of trunks, swimming caps, goggles, armbands and verruca cream, the boys will delight crowds with their award-winning dry-land synchronized swimming display.

Gyda llond trwnc o ddillad nofio, capiau nofio, gogls, bandiau breichiau ac eli atal verruca, bydd y bechgyn yn diddanu’r dorf â’u harddangosfa arobryn o nofio cydamserol ar dir sych.

Advertisements