Yeti!

Tin Shed Theatre Company

Location: Various City Centre, Walkabout

11am-2.00pm & 3pm-5pm

Deep inside the forests that surround Newport lives a curious beast that some people call, The Yeti. Townsfolk say it’s over 10ft tall, with great big horns and huge long arms, all covered in fur, and if you look for it, you won’t be able to find it… But now, after years of hiding the creature seeks to meet new people and roam the city at last!

Yng nghrombil y goedwig o gylch Casnewydd mae creadur chwilfrydig yn byw y mae rhai yn ei alw yn Yeti. Dywed trigolion y dref ei fod dros 10 troedfedd o daldra â chanddo gyrn mawr a breichiau hirion anferth wedi eu gorchuddio â ffwr blewog, ac os ewch i chwilio amdano, ddewch chi ddim o hyd iddo… Ond nawr, wedi blynyddoedd o guddio mae’r creadur yn awyddus i gwrdd â phobl newydd a chrwydro’r dref unwaith eto!

 

 

 

Advertisements