The Man on the Moon

George Orange

Location: Commercial Street

12.30pm,  2.30pm & 4.30pm

George Orange is a circus performer, eccentric clown and slack-rope dancer from Chicago. He has come via the Moon, and brought a bit of it with him. George is truly one of a kind. Take a trip with him down the rabbit hole of his show, an experience not to be missed.

Mae George Orange yn berfformiwr syrcas, clown ecsentrig a dawnsiwr rhaff lac o Chicago. Aeth i’r Lleuad ac yn ôl cyn heddiw, ac mae wedi dod â darn ohoni yn ôl gydag ef. Yn wir, does neb tebyg i George. Ewch ar daith gydag ef i fyd gwallgof ei sioe, profiad na ddylech chi ei fethu.

 

Advertisements