Car Crash Wedding

Gary & Pel

Location: Austin Friars, Commercial Street

11.15am & 4.15pm

Gary & Pel have just said “I do” and are driving off into the sunset… It’s the happiest day of their lives until their celebration takes a turn for the worse as their car breaks down in the middle of nowhere. What will the bizarre newlyweds do next?
Expect wedding bells, chaos and laughter. A 10 minute live action cartoon escapade for all ages to enjoy, featuring slapstick humor and dynamic dance.

Commissioned by Articulture, in collaboration with the Wales Outdoor Arts Commissioning Consortium. Supported by the Arts Council Of Wales.

…………………………………………………………………………………

Mae Gary a Pel newydd ddweud “Fe wnaf” ac maen nhw’n rhedeg i’r machlud….Dyma ddiwrnod hapusaf eu bywydau nes i’w dathliad droi am y gwaethaf wrth i’r car dorri lawr ymhell o bobman. Beth fydd y pâr ifanc yn ei wneud nesaf?
Gallwch ddisgwyl clychau priodas, anhrefn a chwerthin. Antur cartŵn byw 10 munud o hyd i bob oedran ei fwynhau, yn cynnwys hiwmor colbio a dawns ddeinamig.

Wedi’i gomisiynu gan Articulture, mewn cydweithrediad â Chonsortiwm Comisiynu Celfyddydau Awyr Agored Cymru. Wedi’i gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Advertisements