Team Orca

Welcome to Team Orca!/ Croeso i Dîm y Morfil!

Orcas are brave, sporty and are always ready to give anything a go. With their practical approach to life and adventurous attitude, nothing phases them. In short, they are invincible!

Unite with your fellow Team Orca members to compete in the Big Splash Championship! This is how it works:

  1. Come to The Riverfront Box Office on Saturday 21 and/ or Sunday 22 July and tell us which Team you belong to. We’ll give you your Big Splash Team starter pack, which includes a Challenge Card for you to fill in over the Big Splash weekend.
  2. Follow the instructions on your Challenge Card, and complete the tasks listed. You can complete the tasks at your own pace, on both the Saturday and Sunday of the Big Splash weekend.
  3. Hand in your completed Challenge Card to The Riverfront Box Office. Your score will be added to your Team’s total. The Big Splash Team with the highest number of points at the end of the weekend will be crowned winners of the Big Splash Championship!

Get in the Big Splash spirit and help Team Orca to victory!

You can drop in to The Riverfront and collect or colour in your own Team Orca badge from Monday 28 May to Friday 3 June. Find out about more Big Splash Team activities by following Big Splash on Facebook and Twitter.

…………………………………………..

Mae morfilod yn ddewr, yn hoffi chwaraeon ac yn barod i roi cynnig ar bopeth. Gyda’u hymagwedd ymarferol ar fywyd ac agwedd anturus, maent yn hyderus â phopeth. Yn gryno, ni ellir eu trechi!

Ymunwch â chyd-aelodau Tîm y Morfil i gystadlu ym Mhencampwriaeth y Sblash Mawr! Dyma sut mae’n gweithio:

  1. Dewch i Swyddfa Docynnau Glan yr Afon a dywedwch wrthym i ba dîm rydych yn perthyn. Byddwn yn rhoi eich pecyn cychwynnol Tîm Sblash Mawr i chi, sy’n cynnwys Cerdyn Her ichi ei lenwi dros benwythnos y Sblash Mawr. Gallwch hefyd lawrlwytho ac argraffu eich Cerdyn Her eich hun yma:
  2. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar eich Cerdyn Her, a chwblhewch y tasgau sydd wedi’u rhestru. Gallwch gwblhau’r tasgau ddydd Sadwrn a dydd Sul penwythnos y Sblash Mawr, a hynny ar gyflymdra eich hun.
  3. Rhowch eich Cerdyn Her wedi’i chwblhau i Swyddfa Docynnau Glan yr Afon. Bydd eich sgôr yn cael ei hychwanegu at gyfanswm eich Tîm. Bydd y Tîm Sblash Mawr â’r nifer fwyaf o bwyntiau ar ddiwedd y penwythnos yn dod yn fuddugol ym Mhencampwriaeth y Big Sblash!

Peidiwch ag oedi! Ewch i hwyl y Sblash Mawr a helpwch Dîm y Morfil i ddod yn fuddugol!