Sponsor Us | Noddwch Ni

The Big Splash festival is created by Newport Live and has been core funded by Newport City Council and The Arts Council of Wales. We are also grateful to our sponsors – Kingsway CentreFriars WalkNewport NOW and Western Power – without whom we couldn’t have invited all these fantastic performers to Newport.

Casnewydd Fyw sy’n trefnu gŵyl ‘Y Sblash Mawr’ a chaiff ei hariannu gan Gyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Celfyddydau Cymru. Rydym ni hefyd yn ddiolchgar i’n noddwyr, Kingsway CentreFriars Walk, Newport NOW a Western Power. Hebddyn nhw, ni fydden ni wedi gallu gwahodd yr holl berfformwyr gwych hyn i Gasnewydd.

……………………………………………………………………………………………….

Here is what some of our sponsors have to say about Big Splash 2019-

The Newport Now Business Improvement District (BID) manager Kevin Ward said: ‘We’re delighted to be involved with the Big Splash again. It has become one of the key events in the city centre calendar and brings much-needed footfall into the BID area to watch the fantastic street performances.’

Friars Walk Centre Director, Simon Pullen, said: ‘We’re really pleased to be involved with Big Splash once again – the Friars Walk Zone will be returning featuring vibrant street theatre and hands-on fun for all the family. It’s a real pleasure to be involved in such an amazing event which adds a wonderful energy to the city centre.’

Kingsway Centre’s Operations Manager, Colin Rees said: ‘The team at Kingsway Centre are excited for the return of the ever-popular Big Splash festival this year and we are delighted to be sponsors, hosting some amazing performances and acts over the two days. As a free family event the festival always draws a great crowd and our tenants can’t wait to welcome visitors and performers alike.’

……………………………………………………………………………………………….

Our sponsors help us to offer our visitors completely free fantastic workshops and performances from Welsh, UK and international performers and artists.

Our sponsors tell us they enjoy benefits such as:

  • Raising their profile through our wide audience reach – The Big Splash has welcomed family audiences of up to 10,000 attendances over a weekend and reach further afield through online and offline communications throughout the year via the Newport Live and Big Splash communications.
  • Meeting their corporate social responsibility objectives by supporting the local community through our outreach work.
  • Building relationships and investing in the local community by sponsoring the city’s foremost cultural and inspiring festival.

To find out more and talk about what you would like to achieve from being involved with the Big Splash, get in touch with our team at Newport Live on 01633 656757 or email enquiries@newportlive.co.uk

Many thanks to all our sponsors over the last 9 years.

……………………………………………………………………………………………….

Mae ein noddwyr yn ein helpu ni i gynnig gweithdai a pherfformiadau gwych gan berfformwyr ac artistiaid o Gymru, y DU ac o bob cwr o’r byd, sy’n gwbl am ddim i’n hymwelwyr.

Mae’n noddwyr yn dweud wrthym eu bod nhw’n mwynhau manteision fel:

  • Codi eu proffil gan ein bod ni’n cyrraedd cynulleidfa eang – mae ‘Y Sblash Fawr’ wedi croesawu cynulleidfaoedd o hyd at 10,000 o bobl sy’n deuluoedd dros gyfnod o benwythnos ac wedi cyrraedd cynulleidfa ehangach ar-lein ac oddi ar lein drwy gydol y flwyddyn drwy gyfathrebiadau Casnewydd Fyw a’r ‘Sblash Fawr’.
  • Bodloni eu hamcanion cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol drwy gefnogi’r gymuned leol drwy ein gwaith allgymorth.
  • Meithrin perthynas a buddsoddi yn y gymuned leol drwy noddi gŵyl ddiwylliannol ac ysbrydoledig mwyaf blaenllaw’r ddinas.

I gael rhagor o wybodaeth ac i siarad am yr hyn yr hoffech chi ei gyflawni o fod yn rhan o ŵyl Y Sblash Fawr, cysylltwch â’n tîm yng Nghasnewydd Fyw ar 01633 656757 neu anfonwch e-bost ar enquiries@newportlive.co.uk

Diolch yn fawr iawn i’n noddwyr i gyd dros y 9 mlynedd ddiwethaf.