Sponsor Us

The Big Splash is the largest, free festival in Newport, that has been running since 2010 as part of the Ryder Cup celebrations. The festival has been core funded by Newport Live and The Arts Council of Wales.

Our sponsors help us to offer our visitors completely free fantastic workshops and performances from Welsh, UK and international performers and artists.

Our sponsors tell us they enjoy benefits such as:

  • Raising their profile through our wide audience reach – The Big Splash has welcomed family audiences of up to 10,000 attendances over a weekend and reach further afield through online and offline communications throughout the year via the Newport Live and Big Splash communications.
  • Meeting their corporate social responsibility objectives by supporting the local community through our outreach work.
  • Building relationships and investing in the local community by sponsoring the city’s foremost cultural and inspiring festival.

To find out more and talk about what you would like to achieve from being involved with the Big Splash, get in touch with our team at Newport Live on 01633 656757 or email enquiries@newportlive.co.uk

Many thanks to all our sponsors over the last 9 years.

……………………………………………………………………………………………….

Noddwch Ni

‘The Big Splash’ yw’r ŵyl am ddim fwyaf yng Nghasnewydd, ac mae wedi’i chynnal ers 2010 yn rhan o ddathliadau Pencampwriaeth Cwpan Ryder.

Mae ein noddwyr yn ein helpu ni i gynnig gweithdai a pherfformiadau gwych gan berfformwyr ac artistiaid o Gymru, y DU ac o bob cwr o’r byd, sy’n gwbl am ddim i’n hymwelwyr.

Rhydd ein noddwyr wybod i ni eu bod nhw’n mwynhau buddiannau, megis:

Codi eu proffil gan ein bod ni’n cyrraedd cynulleidfa eang – mae ‘The Big Splash’ wedi croesawu cynulleidfaoedd o hyd at 10,000 o bobl sy’n deuluoedd dros gyfnod o benwythnos ac wedi cyrraedd cynulleidfa ehangach ar-lein ac oddi ar lein drwy gydol y flwyddyn drwy gyfathrebiadau Casnewydd Fyw a ‘Big Splash’.

Bodloni eu hamcanion cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol drwy gefnogi’r gymuned leol drwy ein gwaith allgymorth.

Meithrin perthynas a buddsoddi yn y gymuned leol drwy noddi gŵyl ddiwylliannol ac ysbrydoledig mwyaf blaenllaw y ddinas.

I gael rhagor o wybodaeth ac i siarad am yr hyn yr hoffech chi ei gyflawni o fod yn rhan o ŵyl ‘The Big Splash’, cysylltwch â’n tîm yng Nghasnewydd Fyw ar 01633 656757 neu anfonwch e-bost ar enquiries@newportlive.co.uk

Diolch yn fawr iawn i’n noddwyr i gyd dros y 9 mlynedd ddiwethaf.

Advertisements