Splashtonbury

Location: The Riverfront Theatre & Arts Centre (Terrace)

Sunday 12pm-5pm

 

A mini festival for you and your mini people!

All the fun of a festival and the only mud involved is in our garden mud kitchen on the Cafe Terrace! Henna, hair braiding, music, hoola hooping and lots of green fingered fun, including digging for creatures, weaving with weeds or making you own gnome. Join in or simply sit in the sun and enjoy watching your children Growing Wild!

Funded through the Kew Gardens Grow Wild Project.

……………………………………………………………….

Gŵyl fach i chi a’ch plantos bach!

Holl hwyl yr ŵyl a’r unig fwd fydd mwd ein gardd cegin ar Deras y Caffi! Henna, brodio gwallt, cerddoriaeth, hwla hwps a digon o hwyl yn yr ardd, gan gynnwys cloddio am greaduriaid, plethu â chwyn neu greu eich corrach eich hun. Ymunwch neu eisteddwch yn yr haul a mwynhau gwylio’ch plant yn Tyfu’n Wyllt!


Under 5’s Zone – Tots Fun!

Keeping little ones happy with lots of activities and Tots Fun classes in the dance studio and upstairs foyer of The Riverfront Theatre and Arts Centre.

…………………………………………………………

Ardal i rai dan 5 oed

Bydd digon o hwyl am ddim i rai bach yn y cyntedd ar y llawr cyntaf a’r stiwdio ddawns gan gynnwys; Chwarae Meddal i’r Plantos Bach, Pêl-droed i’r Plantos, Rygbi i’r Plantos a llawer mwy…