First Acts Announced for Big Splash 2018

Featuring giant kangaroos, outdoor community art and Monty-Python-esque madcap mayhem, our first line-up announcement for Big Splash 2018 packs a punch.

Ever wanted to see giant kangaroos bouncing around Newport city centre? Who wouldn’t? Effortlessly bouncing on amazingly crafted stilts, Joy Magnet’s cheeky kangaroos will be a phenomenal sight to see; they’re always Roo’d but never offensive.

Meanwhile, the irreverent Le Navet Bête return to Newport with their downright bonkers Extravaganza. Rammed full of acrobatics, improvisation, live music, audience interaction, circus influences, and even a flaming unicycle, this ridiculous, madcap romp has entertained audiences of all ages all over the world.

There’ll be something fishy going on with Fair Play’s superbly silly Fairly Fresh Fish Co., which will give audiences the opportunity to see an octopus come to life, prawns dancing, and a worrying seafood smoothie.

Newport’s own Mr and Mrs Clark will be bringing art practice to street level with Inviting The Neighbours Around To Paint. Let the blank walls be a sounding board for your ideas; put down your shopping bags, let go of those everyday stresses, and come and make a mark on an ever-growing piece of unique artwork.

Lastly, Molly Orange presents a new circus sitcom set in a failing old-fashioned boozer, in which our PUB landlord and landlady have a big decision to make: go hipster or go hungry. Featuring acrobatics, juggling, the odd pint of Guinness and a fiery finale, PUB is a farcical look at how gentrification hits its communities hard.

More line-up announcements and a full timetable of when and where you can see all Big Splash 2018 acts will be coming soon. Watch this space!

……………………………………………….

Gyda changarŵs mawr, celf gymunedol awyr agored a chyffro fydd yn eich atgoffa o Monty Python, dyma ein cyhoeddiad cyntaf am bwy fydd yn perfformio yn Sblash Mawr 2018.

Ydych chi wedi bod eisiau gweld cangarŵs mawr yn neidio o amgylch canol dinas Casnewydd? Pam lai?! Yn neidio’n ddi-ymdrech ar stiltiau ardderchog, bydd cangarŵs direidus Joy Magnet werth eu gweld; maent yn Rŵ-d o hyd, ond byth yn sarhaus.

Yn y cyfamser, bydd Le Navet Bête yn dychwelyd i Gasnewydd gyda’i sioe sy’n hollol wyllt! Yn llawn campau acrobatig, celf fyrfyfyr, cerddoriaeth fyw, rhyngweithio â’r gynulleidfa, dylanwadau syrcas ac hyd yn oed beic un olwyn, mae’r wledd wyllt hon wedi diddanu cynulleidfaoedd o bob oedran ledled y byd i gyd.

Bydd rhywbeth rhyfedd yn mynd ymlaen gyda Fairly Fresh Fish Co. gwirion Fair Play, fydd yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd i weld octopws yn dod yn fyw, corgimychiaid yn dawnsio a smwddi bwyd môr diddorol…

Bydd Mr a Mrs Clark Casnewydd yn dod ag arferion celf i’r stryd gyda Inviting The Neighbours Around To Paint. Gadewch i’r waliau gwag ysgogi eich syniadau; felly rhowch y bagiau siopau i’r naill ochr, anghofiwch am bryderon bach bob dydd a dewch i wneud marc i greu darn o gelf unigryw sy’n tyfu’n fythol.

Yn olaf, bydd Molly Orange yn cyflwyno sitcom syrcas newydd mewn tafarn hen ffasiwn hwn, mae’r tafarnwr a’i wraig yn wynebu penderfyniad mawr: troi’n hipsters neu lwgu! Gyda champau acrobatig, jyglo, ambell beint o Guinness a ffeinal chyffrous, bydd PUB yn cymryd golwg gwirion ar sut mae boneddigeiddio yn effeithio ar gymunedau.

Bydd mwy o gyhoeddiadau am yr hyn fydd ar gael ac amserlen lawn o ble a phryd y gallwch weld holl berfformwyr Sblash Mawr 2018 maes o law. Gwyliwch amdano!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s