Keep a look out for the Big Splash outdoor art and theatre projects…

Big Splash Outdoor Art Project…

Newport Live has commissioned Malarky Arts to work with Serennu Children’s Centre (Sparkle), Clytha Primary School and the Dads Can group to create three pieces of outdoor artwork that will pop up on the Big Splash site.

Let us know what you think or take a selfie with the art and use the hashtag #BigSplash

Art project celf awyr agored y Sblash Fawr…

Mae Casnewydd Fyw wedi comisiynu Malarky Arts i weithio gyda Chanolfan Blant Serennu, Ysgol Gynradd Clytha a’r grwp Dads Can, i greu tri darn o waith celf awyr agored fydd yn ymddangos ar safle’r Sblash Fawr. Rhowch wybod i ni beth yw’ch barn neu cymerwch hunlun gyda’r celf a defnyddio’r hashnod #BigSplashArt

Art project

…………………………………………………………………………………………………

Big Splash Outdoor Theatre project…

Newport Live has commissioned Taking Flight Theatre Company to work with Serennu Children’s Centre to create a fun and slightly cheeky live performance that will pop up on the Big Splash site. So, keep a look out for some unusual goings on in the city centre on Saturday! We will list the times and locations of these performances here soon…

Project Theatr awyr agored y Sblash Fawr...

Mae Casnewydd Fyw wedi comisiynu Cwmni Theatr Taking Flight i weithio gyda Chanolfan Blant Serennu i greu perfformiad byw hwyliog a phryfoclyd a fydd yn ymddangos ar safle’r Sblash Fawr. Felly, cadwch olwg allan am ddigwyddiadau anarferol yng nghanol y ddinas ar Ddydd Sadwrn!

…………………………………………………………………………………………………

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s