Big Splash Treasure Hunt!…

Solve the clues to find the locations of the big Splash letters in shop fronts throughout the city centre and then hand in your completed sheet to be added in to a free prize draw for big Splash goodies.

The prize includes a Free Newport Live 6 week summer holiday family membership, a family ticket to The Riverfront Pantomime Aladdin and a family meal at Zizzi and lots more…

Pick up our clue sheet from The Riverfront or download from here now

…………………………………………………………………………………………………

Atebwch y cliwiau i ddod o hyd i leoliadau llythrennau’r Sblash Fawr mewn ffenestri siopau ledled canol y ddinas, ac ar ôl ei chwblhau, rhowch eich taflen i mewn er mwyn cael eich ychwanegu at raffl Gwobr am ddim i ennill rhywbeth da!

Yn rhan o’r gwobrau mae aelodaeth i deulu am ddim i Casnewydd Fyw yn ystod 6 wythnos gwyliau’r haf, tocyn i’r teulu i Bantomeim Aladdin yng Nglan yr Afon, pryd o fwyd i’r teulu yn Zizzi a llawer mwy…

Dewch i Lan yr Afon i gael ein taflen gliwiau neu ei lawrlwytho o’n gwefan.

…………………………………………………………………………………………………

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s