Welcome/Croeso!

The Big Splash family street theatre festival is returning to Newport for a weekend of FREE family fun on Saturday 21 and Sunday 22 July 2018. Expect a weekend jam-packed with dare-devil performances, immersive experiences and plenty of laughs as performances pop up in six Big Splash zones across the city centre, transforming Newport into one gigantic outdoor stage!

You can now download the 2018 Big Splash line-up and map here.

You can listen to an audio version of the Big Splash map and programme here.

BigSplashMap2018

Follow the latest updates and share your Big Splash stories with us on Facebook, Twitter or The Riverfront’s Instagram.

……………………………………………………………………………………………….

Mae Sblash Mawr, gŵyl theatr stryd i’r teulu, yn dychwelyd i Gasnewydd ddydd Sadwrn 21 Gorffennaf a dydd Sul 22 Gorffennaf 2018. Dyma benwythnos llawn hwyl i’r teulu, a hynny AM DDIM! Bydd llond penwythnos o berfformiadau beiddgar, profiadau dwys a hwyl a sbri wrth i berfformiadau ymddangos mewn chwe ardal y Sblash Mawr ledled canol y ddinas, gan droi Casnewydd yn un llwyfan awyr agored mawr!

Bydd rhaglen lawn ar gyfer Gŵyl 2018 ar gael yn fuan a byddwch chi’n gallu lawrlwytho’r amserlen lawn yma!

Dilynwch y newyddion diweddaraf a rhannwch eich straeon ‘Big Splash’ gyda ni ar ein Facebook neu ar Twitter.

……………………………………………………………………………………………….

Check out the highlights from 2017’s festival…

In 2018, there will be several Big Splash zones of entertainment dotted around the following locations:

  • The Riverfront Theatre & Arts Centre
  • Friars Walk
  • Kingsway Shopping Centre
  • Newport NOW zone on High Street/ Commercial Street
  • The river walkway between the University and the Red Wave.

PARTHAU ‘BIG SPLASH’

Bydd chwe phrif barth ‘Big Splash’ llawn adloniant mewn pum lleoliad:

  • Theatr Glan-yr-Afon a’r Ganolfan Gelfyddydau
  • Friars Walk
  • Canolfan Siopa Ffordd y Brenin
  • Parth Newport NOW ar y Stryd Fawr/ Commercial Street
  • Llwybr gerdded ar hyd yr afon rhwng y brifysgol a’r ‘Red Wave’.