Welcome/Croeso!

Newport’s much loved outdoor arts and street theatre festival, Big Splash is returning to the city streets this summer for a jam-packed with free events and performances for families and all you big kids!

Watch in amazement as the familiar streets of the city centre become transformed into a huge outdoor stage, with exciting and dare-devil performances popping up where you least expect. Keep your eyes peeled for a few surprises too…

Yn yr haf eleni daw hoff wyl celfyddydau awyr agored a theatr stryd Casnewydd, Sblash Mawr, yn ei hol i strydoedd y ddinas dros benwythnos sy’n heigio o deuluoedd a chi gryts mawr i gyd!

Byddwch yn llygadrwth o weld gweddnewid strydoedd cyfarwydd y ddinas yn llwyfan awyr agored anferthol, a pherfformiadau cyffrous a herfeiddiol yn dod ar glawr yn y mannau mwyaf annisgwyl. Cadwch eich llygaid ar agor am ambell i syrpreis hefyd…

Check out the highlights of last year’s festival in 2017…

In 2018, there will be several Big Splash zones of entertainment dotted around the following locations;

  • The Riverfront Theatre & Arts Centre
  • Friars Walk
  • Kingsway Shopping Centre
  • Newport NOW zone on High Street/ Commercial Street
  • The river walkway between the University and the Red Wave.

PARTHAU ‘BIG SPLASH’

Bydd chwe phrif barth ‘Big Splash’ llawn adloniant mewn pum lleoliad;

  • Theatr Glan-yr-Afon a’r Ganolfan Gelfyddydau
  • Friars Walk
  • Canolfan Siopa Ffordd y Brenin
  • Parth Newport NOW ar y Stryd Fawr/ Commercial Street
  • Llwybr gerdded ar hyd yr afon rhwng y brifysgol a’r ‘Red Wave’.
Advertisements