Welcome / Croeso!

Newport’s much loved outdoor arts and street theatre festival the Big Splash is returning to the city street this summer on Saturday 20 & Sunday 21 July for a weekend jam-packed with free events and performances for families and all you big kids!

Watch in amazement as the familiar city centre streets are transformed into a huge outdoor stage with dare-devil performances, immersive experiences and plenty of laughs popping up where you least expect them!

For all the latest updates, and to share your Big Splash stories and memories with us, check out our Facebook and Twitter pages. We will also be posting lots of exciting content on The Riverfront’s Instagram.

……………………………………………………………………………………………….

Bydd hoff ŵyl awyr agored gelfyddydol a theatr stryd Casnewydd, y Sblash Mawr, yn dychwelyd i’r ddinas yr haf hwn, ddydd Sadwrn 20 a dydd Sul 21 Gorffennaf. Bydd y penwythnos yn llawn o weithgareddau am ddim a pherfformiadau i deuluoedd a’r plant mawr yn eich plith!

Cewch eich syfrdanu gan drawsnewidiad strydoedd cyfarwydd canol y ddinas yn llwyfan awyr agored enfawr gyda pherfformiadau campwyr, cyfleoedd i ymgolli mewn profiadau a chwerthin mewn llefydd annisgwyl!

I weld y diweddaraf, ac i rannu eich straeon a’ch atgofion o’r Sblash Fawr gyda ni, ewch i’n tudalennau Facebook a Twitter. Byddwn ni hefyd yn rhoi cynnwys cyffrous ar gyfrif Instagram Glan yr Afon.

………………………………………………………………………………………………

Let’s look back at the highlights from Big Splash 2018… |
Beth am edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau Sblash Mawr 2018…