Welcome / Croeso!

Newport’s free family street theatre festival Big Splash returns for 2022!

Join us on Saturday 23 & Sunday 24 July for a weekend jam-packed with free activity for all ages including theatre, music, workshops and arts and crafts.

Watch in amazement as the familiar city centre streets are transformed into a huge outdoor stage with dare-devil performances, immersive experiences and plenty of laughs popping up where you least expect them!

For all the latest updates, and to share your Big Splash stories and memories with us, check out our Facebook and Twitter pages. We will also be posting lots of exciting content on The Riverfront’s Instagram.

Keep up to date with all we have planned for 2022 at newportlive.co.uk/BigSplash

……………………………………………………………………………………………….

Mae gŵyl theatr stryd i’r teulu am ddim Casnewydd, Sblash Mawr, yn dychwelyd ar gyfer 2022!

Ymunwch â ni ar ddydd Sadwrn 23 a dydd Sul 24 Gorffennaf am benwythnos llawn dop o weithgareddau am ddim i bob oedran gan gynnwys theatr, cerddoriaeth, gweithdai a chelf a chrefft.

Cewch eich syfrdanu gan drawsnewidiad strydoedd cyfarwydd canol y ddinas yn llwyfan awyr agored enfawr gyda pherfformiadau campwyr, cyfleoedd i ymgolli mewn profiadau a chwerthin mewn llefydd annisgwyl!

I weld y diweddaraf, ac i rannu eich straeon a’ch atgofion o’r Sblash Fawr gyda ni, ewch i’n tudalennau Facebook a Twitter. Byddwn ni hefyd yn rhoi cynnwys cyffrous ar gyfrif Instagram Glan yr Afon.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth rydym wedi’i gynllunio ar gyfer 2022 yn newportlive.co.uk/BigSplash

………………………………………………………………………………………………